Oprowadzone miasto — pierwszy spacer

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2015

Bagnety wojsk walczących pod Gorlicami, łuski z pocisków do haubic, szrapneli, naboje karabinowe, których można było dotknąć oraz zdjęcia z epoki w wersji analogowej i cyfrowej przedstawiające ogrom zniszczeń dokonanych podczas walk, wprowadziły uczestników „Oprowadzonego miasta” w klimat wojennej grozy z 1915 roku. Dwadzieścioro siedmioro uczniów klasy 4b ZS Nr 4 w Gorlicach było pierwszą grupą, która wędrowała po Gorlicach śladami zniszczeń wojennych. Spacer rozpoczęliśmy w MBP, gdzie pomysłodawczyni spacerów Urszula Karasińska nakreśliła dzieciom rys historyczny gorlickiego starcia 1915 roku na podstawie ogólnych informacji związanych z I wojną światową. Gdy już wszystkie wojenne artefakty zostały dokładnie obejrzane, a dzieci zaskoczyły swoją wiedzą opiekunów i prowadzących, grupa wyruszyła na gorlicką starówkę, aby odwiedzić czternaście miejsc zniszczonych podczas wojny i posłuchać o ich historii. Spacerowaliśmy ul. 3 Maja, zobaczyliśmy m. in. bazylikę, ratusz, rynek, Plac Dworzysko i mury cmentarza komunalnego, gdzie do dziś widać miejsca, w których sto lat temu wykuto okna strzelnicze. W trakcie wędrówki grupa, posługując się fotografiami zrujnowanych Gorlic, identyfikowała miejsca, w których się w danej chwili znajdowała oraz słuchała oryginalnych fragmentów pamiętników, pisanych podczas oblężenia miasta, dotyczących odwiedzanych obiektów. 
Na koniec spaceru oprowadzająca wyjaśniła uczniom znaczenie bitwy gorlickiej i podkreśliła to, że na „...zgliszczach miasta wyhodowała historia przepiękny kwiat: wyswobodzenie ziemi polskiej spod stopy najeźdźcy...”, jak pisał lwowski historyk Mieczysław Opałka, świadek tych chwil. Tak zakończył się pierwszy spacer historyczny z cyklu „Oprowadzone miasto” realizowanego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach projektu „Bitwa Gorlicka 2.0”.