Wydawnictwa biblioteki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wojenna Witryna. Trzecia wystawa pamiątek wojennych
MBP w Gorlicach
Gorlice 2019 
katalog wystawy

Okładka książki

 

Katalog towarzyszący otwartej w 2019 roku wystawie, organizowanej w ramach projektu Wojenna Witryna. W 2019 roku minęło sto lat od momentu zawiązania się Komitetu Urządzenia Wystawy Pamiątek Wojennych, którego członkowie jesienią 1919 roku, w salach Starostwa Powiatowego w Gorlicach, urządzili pierwszą wystawę upamiętniającą wielką wojnę w Gorlicach. Była to inicjatywa miejscowych  społeczników: ks. Bronisława Świeykowskiego (burmistrza Gorlic), Aleksandra Strzelbickiego (starosty gorlickiego), Konstantego Laskowskiego (polityka i samorządowca), Józefa Baruta (architekta miejskiego) oraz Jana Benisza (właściciela kolekcji militariów z I wojny światowej, na podstawie której przygotowano Pierwszą Wystawę Pamiątek Wojennych). W 1923 roku powstało Towarzystwo Upiększania Miasta Gorlic i Okolicy, które kontynuowało działalność swych poprzedników, organizując w 1935 roku Drugą Wystawę Pamiątek Wojennych. W 2019 roku przyszedł czas na trzecią, jubileuszową wystawę — dokładnie w stulecie pierwszej. Poprzez realizację tego przedsięwzięcia gorlicka biblioteka przypomniała najtragiczniejsze wydarzenia z blisko 700-letniej historii Gorlic oraz upamiętniła mieszkańców miasta, którzy przeżyli bitwę i odbudowywali struktury państwowe, nie tylko w Gorlicach, lecz także na terenie całego kraju.

Metamorfozy czasu. Alina Zachariasz-Kuciakowska
MBP w Gorlicach 
Gorlice 2019 
katalog wystawy

Okładka książki

 

Metamorfozy czasu. Alina Zachariasz-Kuciakowska to katalog towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem, która była eksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w styczniu i lutym 2019 roku. Prace zaprezentowane w katalogu są ważnym etapem w dorobku artystycznym gorliczanki Aliny Zachariasz-Kuciakowskiej. Z jednej strony to kontynuacja najwyższych osiągnięć artystki, z drugiej ukazanie nowej i oryginalnej ścieżki dalszego rozwoju — odkrywania świata i ekspresji swej własnej osobowości.

 

Kalendarz historyczny 2019 
MBP w Gorlicach 
Gorlice 2018 
wydanie elektroniczne

Okładka książki

 

Kalendarz historyczny na 2019 rok powstał w ramach projektu „Gorlickie dialogi” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2018 roku. Zdjęcia ilustrujące karty kalendarza historycznego zostały przekazane przez świadków lokalnej historii i opatrzone cytatami ukazującymi subiektywny charakter minionych wydarzeń oraz podkreślającymi uchwycony przed laty moment. Na odwrocie każdej karty znajduje się kalendarium miesięczne zawierające ważne dla ziemi gorlickiej wydarzenia, w którym można odnaleźć zarówno echa wielkiej historii, jak i migawki ze świata kultury, nauki, sportu i życia społecznego. Daty dzienne wyszczególnione w kalendarzu oznaczają początek przypisanych do nich wydarzeń. Projekt kalendarza został przygotowany w taki sposób, aby każdy, korzystając jedynie z domowej drukarki i spinacza biurowego lub pinezki, mógł sam przygotować swój egzemplarz. Zachęcamy Państwa do drukowania i uzupełniania gorlickiego kalendarza historycznego.

 

Świadek 
MBP w Gorlicach
Gorlice 2018 
katalog wystawy

Okładka książki

 

Katalog Świadek powstał w ramach projektu „Gorlickie dialogi” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 2018 roku. To opowieść o Gorlicach, to hołd złożony gorlickim świadkom historii, którzy włożyli olbrzymi wkład w tworzenie współczesnego oblicza naszej małej ojczyzny. Katalog powstał na podstawie starannie wyselekcjonowanego materiału źródłowego pozyskanego podczas przeprowadzania wywiadów z lokalnymi świadkami historii — zdjęć historycznych przedstawiających ważne momenty rozgrywające się na ziemi gorlickiej w ostatnim stuleciu. Publikacja zawiera archiwalne fotografie uzupełnione o krótki komentarz merytoryczny opisujący kontekst przedstawianych wydarzeń bądź tekst źródłowy będący osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych. Dopełnieniem fotografii są wybrane cytaty z wypowiedzi świadków, które podkreślają uchwycony przed laty moment. Zdjęcia składające się na tę publikację pokazują fragmentaryczną historię ziemi gorlickiej w ostatnim stuleciu, nie pomijając spraw bolesnych, takich jak: utrata wolności, śmierć najbliższych, obóz koncentracyjny, głód czy strata dobytku. Pokazują również specyfikę pogranicza jako tygla kultur, narodowości i religii, przyczyniającej się do definiowania własnej tożsamości. Z pewnością można powiedzieć, że odgrywają nie tylko rolę edukacyjną, lecz także inspirują do podejmowania różnych działań na szczeblu lokalnym, stanowiąc wzór do naśladowania.

 

Świadkowie lokalnej historii. Wywiady historyczne z mieszkańcami ziemi gorlickiej 
MBP w Gorlicach 
Gorlice 2018 
audiobook 

Okładka książki

 

Publikacja Świadkowie lokalnej historii powstała dla tych wszystkich, których interesuje nie tylko lokalna historia, lecz także jej uczestnicy — świadkowie. Utrwalenie wspomnień świadków lokalnej historii jest jednym z najwartościowszych i najciekawszych sposobów zarówno zachowania, jak i popularyzowania historii mówionej. Świadkowie lokalnej historii to publikacja sklejona z opowieści ludzi, którzy pamiętają czasy przedwojenne czy wojenne, z historii o dzieciństwie w biedzie (pomimo że niejednokrotnie w ruinach i zgliszczach, to dobrym dzieciństwie), z historii, z których wyłania się obraz przedwojennych Gorlic (mieszkańców, sklepów, ulic, cotygodniowego targu czy życia kulturalnego) czy wreszcie z historii, które paraliżują (wspomnienia września 1939 roku, ucieczki na wschód, bombardowania, prześladowania, zabójstwa, obozy koncentracyjne). Świadkowie lokalnej historii to pomost rzucony między generacjami i jednocześnie dbałość o pamięć, o wspomnienia, o tożsamość, o ciągłość lokalnej tradycji. To wspomnienia wzruszające i przeszywające, które powstały dlatego, bo pytaliśmy.

 

10 lat Dyskusyjnego Klubu Książki Nad Lipą 
MBP w Gorlicach
Gorlice 2016
wydanie elektroniczne

Okładka książki

 

W 2016 roku Dyskusyjny Klub Książki Nad Lipą działający w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach obchodził okrągły jubileusz — dziesięciolecie literackich spotkań i dyskusji. Z tej okazji przygotowaliśmy okolicznościowy e-book dokumentujący klubowe wędrówki pasjonatów dobrych książek po literackim uniwersum. Album zawiera fotografie zebrane w ciągu minionych dziesięciu lat (2006–2016) wspólnych czytelniczych przygód, nazwiska Klubowiczów, listę klubowych lektur, wiersze utalentowanych literacko Klubowiczów, ich wypowiedzi, a także rysunek Lipy, od której wzięła się nazwa Klubu. Na jego kartach pojawiają się malownicze kadry ze spotkań w różnorodnych miejscach na terenie Gorlic i z podróży szlakami literackimi. Udokumentowane są także spotkania autorskie zorganizowane w MBP dzięki dofinansowaniu z Instytutu Książki, m.in. z Jackiem Dehnelem, Michałem Ogórkiem, Mariuszem Czubajem, Pawłem Smoleńskim czy z Anną Staudynger-Kaliszewiczową, w których uczestniczyli Klubowicze.

 

 

Piotr Cegielski 
Haupt w Szymbarku — opowiadanie czy reportaż? 
MBP w Gorlicach 
Gorlice 2015

Okładka książki

 

Broszura wydana z okazji odbywającemu się w dniach 18–27 września 2015 roku w Gorlicach i Szymbarku 1. Festiwalu im. Zygmunta Haupta, będąca uzupełnieniem książki programowej Festiwalu.

 

 

Festiwal im. Zygmunta Haupta 
pod red. Alicji Sawickiej 
MBP w Gorlicach 
Gorlice 2015 
książka programowa

Okładka książki

 

To książka programowa towarzysząca odbywającemu się w dniach 18–27 września 2015 roku w Gorlicach i Szymbarku 1. Festiwalowi im. Zygmunta Haupta. Festiwal stanowi wspólną inicjatywę osób i instytucji, którym bliski jest cel promocji twórczości Zygmunta Haupta, największego z niesłusznie zapomnianych polskich pisarzy.

 

Bitwa gorlicka 2.0 
MBP w Gorlicach
Gorlice 2015 
wydanie elektroniczne 

Okładka książki

 

Album Bitwa gorlicka 2.0 jest publikacją podsumowująca projekt realizowany w 2015 roku przez gorlicką bibliotekę w związku z obchodami 100. rocznicy drugiej największej bitwy I wojny światowej, która rozegrała się na ziemi gorlickiej w maju 1915 roku. W tym wydanym w formie e-booka albumie odnajdziemy zdjęcia i opis wydarzeń organizowanych w 2015 roku przez MBP w Gorlicach, których celem było upamiętnienie operacji gorlickiej, ale przede wszystkim rozszerzenie wiedzy młodzieży ze szkół powiatu gorlickiego na temat historii regionu. Główną część publikacji stanowią zdjęcia wykonane przez młodzież podczas pleneru fotograficznego na cmentarzu wojennym nr 123 Łużna–Pustki, które weszły w skład wystawy wieńczącej projekt „Bitwa gorlicka 2.0”.

 

Grażyna Zastępa 
Znani ludzie związani z powiatem gorlickim 
MBP w Gorlicach 
Gorlice 2003

Okładka książki

 

Znani ludzie związani z powiatem gorlickim to publikacja ukazująca sylwetki osób związanych z miastem i powiatem gorlickim. Zestawienie zawiera ułożone alfabetycznie biogramy postaci zarówno historycznych, jak i współczesnych mających wpływ na losy ziemi gorlickiej.

 

Maria Waląg 
Gorlice 1900-2000. Bibliografia. Wybór 
MBP w Gorlicach
Gorlice 2000

Okładka książki

 

Bibliografia zawiera ważniejsze piśmiennictwo dotyczące powiatu gorlickiego (zarówno wydawnictwa książkowe, jak i artykuły z czasopism). To spis uwzględniający przed wszystkim księgozbiór regionalny dostępny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach, uzupełniony o indeks osobowy oraz przedmiotowy.