Gorlickie dialogi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Gorlickie dialogi” — nowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymała dofinansowanie z  Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację projektu „Gorlickie dialogi” w ramach programu Patriotyzm Jutra, który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gorlicach od maja do listopada 2018 r.

Projekt „Gorlickie dialogi” jest kampanią społeczną, która pozwoli ukazać historię miasta i regionu z perspektywy pojedynczych osób biorących niejednokrotnie udział w wydarzeniach opisywanych na kartach książek. To działanie, którego jednym z celów jest promowanie indywidualnej odpowiedzialności za ochronę i kultywowanie historii lokalnej oraz rozwój bazy cyfrowego dziedzictwa ziemi gorlickiej, zawierającej materiały z prywatnych zbiorów i wypowiedzi naocznych świadków wydarzeń historycznych.

Celem projektu jest promowanie wśród młodzieży odpowiedzialności społecznej za zachowywanie unikatowych świadectw historii ziemi gorlickiej oraz aktywizacja osób zainteresowanych historią lokalną. To działanie, które ma na celu utrwalenie relacji międzypokoleniowych opartych na wzajemnym szacunku, budowanie tożsamości i poczucia przynależności mieszkańców do ziemi gorlickiej oraz aktywizowanie mieszkańców do wspólnych działań.

Zadanie będzie adresowane do młodzieży licealnej oraz seniorów zamieszkujących ziemię gorlicką. W ramach projektu zaplanowano działania dążące do wykształcenia w odbiorcach potrzeby dbania o ciągłość pamięci kolejnych pokoleń, m.in.: warsztaty przybliżające techniki rejestracji i przechowywania materiałów w formie cyfrowej; publikację kalendarza (w wersji cyfrowej) zawierającego wydarzenia z lokalnej historii opatrzone cytatami świadków minionych wydarzeń; wystawę fotografii (wraz z katalogiem) pochodzących z prywatnych zbiorów. Podsumowaniem projektu będzie międzypokoleniowe spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mogli odbyć rozmowy ze świadkami lokalnej historii. Dzięki tym działaniom uczestnicy skonsolidują się wokół problematyki dziedzictwa historycznego ziemi gorlickiej, a odbiorcom projektu zostanie przekazana wiedza o tym, jak ocalić od zapomnienia historię życia codziennego ich przodków.

Realizacja tego projektu połączy pokolenia, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób starszych — kiedyś będących lokalnymi liderami, dziś zapomnianych. Dzięki wykorzystaniu nowych środków przekazu i atrakcyjnych form pracy zaktywizuje młodzież do zaangażowania się w trud zachowania pamięci minionych pokoleń . Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania zaplanowane w ramach projektu „Gorlickie dialogi”.

Realizatorzy: Urszula Karasińska, Bartłomiej Kiełtyka, Judyta Rosin

logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Artykuły

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Ryznerem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Ryznerem

Wywiad z panem Janem Ryznerem dotyczący pomocy udzielonej postrzelonemu Żydowi Gryblowi Ryfce podczas pędzenia kolumny Żydów przez Niemców i Ukraińców do Buciarni oraz dalekich lotów gołębi hodowanych przez pana Jana Ryznera.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Ryznerem

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Haliną Wójtowicz

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panią Haliną Wójtowicz

Wywiad z panią Haliną Wójtowicz dotyczący okupacji niemieckiej w Gorlicach oraz pracy rzemieślniczej jej ojca — Jerzego Andrucha.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panią Haliną Wójtowicz

Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Wójtowiczem

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Wójtowiczem

Wywiad z panem Janem Wójtowiczem dotyczący wspomnień o jego wujku lotniku, zdobywcy Pucharu Bennetta w 1938 roku — prof. Franciszku Janiku.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panem Janem Wójtowiczem

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Czesławą Kukuś

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panią Czesławą Kukuś

Wywiad z panią Czesławą Kukuś o ropie i nafciarzach w Krygu, życiu podczas okupacji niemieckiej, tajnym nauczaniu oraz willi Stefania mieszczącej się w Gorlicach.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panią Czesławą Kukuś

„Zapisz lokalną historię” — relacja z warsztatów na Górce i w Kromerze

Relacja z warsztatów dziennikarsko-archiwistycznych dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach zorganizowanych w ramach projektu „Gorlickie dialogi”.

Czytaj więcej o: „Zapisz lokalną historię” — relacja z warsztatów na Górce i w Kromerze