Patron MBP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stanisław Gabryel

Urodził się 6 sierpnia 1908 roku w Siarach koło Gorlic. W 1926 roku ukończył Gimnazjum im. Marcina Kromera w Gorlicach, w latach 1926–1930 odbył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując stopień magistra filologii. Pracę zawodową rozpoczął w 1930 roku, odbywając dwuletnią praktykę w Gimnazjum w Gorlicach. W roku 1948 powołany został na stanowisko kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. Na stanowisku tym pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1975 roku. Zmarł nagle, 16 marca 1980 roku.

W swojej pracy zawodowej umiał wykorzystać szerokie zainteresowania literaturą, sztuką, krajoznawstwem, historią, ujawniał zdolności organizatorskie. Po objęciu stanowiska kierownika biblioteki z jego inicjatywy szybko rozwinęła się sieć bibliotek w powiecie. Pierwsze lata pracy to okres nawiązywania licznych kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze literackim i naukowym. Działał w Stronnictwie Demokratycznym, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Przez szereg kadencji był radnym Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach. Pasję działania na polu zawodowym zaszczepiał wśród swoich pracowników, których dobierał ze szczególną starannością, cały czas dbając o społeczny status bibliotekarza. Jako wieloletni przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie oraz członek Zarządu Głównego dbał o wysoki poziom i aktywność pracowników biblioteki. Dużą wagę przykładał do pracy społecznej bibliotekarzy skupionych w Stowarzyszeniu. Szczególną uwagę poświęcał zbiorom bibliotecznym, dbał o celowy dobór książek. Jemu zawdzięcza biblioteka cenny zbiór regionaliów oraz książek rzadkich. Zdobywał je, biorąc udział w licznych aukcjach antykwarycznych, utrzymywał kontakty z bibliofilami, ludźmi zasłużonymi dla bibliotekarstwa polskiego. Równocześnie podejmował starania o uzyskanie odpowiedniego lokalu dla biblioteki. Starania te zakończyły się dużym sukcesem; 12 lipca 1974 roku Gorlice otrzymały nowy gmach dla biblioteki, co było uwieńczeniem sukcesów zawodowych mgr Stanisława Gabryela przed zbliżającym się przejściem na emeryturę. Uzyskanie nowego lokalu stworzyło nowe możliwości działania na polu zawodowym. Zaistniały warunki dla rozwinięcia działalności wystawienniczej, organizowania spotkań autorskich, prelekcji, odczytów, koncertów. Przykłady są liczne: jedna z ciekawszych wystaw, poświęcona życiu i twórczości Ignacego Łukasiewicza, spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa Gorlic. Nie zrażały go trudności w zdobyciu eksponatów, starał się o nie w krakowskich ośrodkach naukowych i bibliotekach, w muzeach, u osób prywatnych. Zapraszał do biblioteki ludzi cieszących się uznaniem i szacunkiem, cenionych pisarzy, poetów, artystów.

Przeszedł na emeryturę 1975 roku.

Patrz także: pl.wikipedia.org/wiki/Gabryel_Stanisław

Fotografie archiwalne Stanisława Gabryela