Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2016

  

 • Organizatorzy III edycji międzyregionalnego Programu "Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk & Małopolska  i  województwa ościenne" zapraszają twórców - artystów malarzy, grafików i plastyków do udziału w kolejnej edycji Programu i jego wystawach
 • Zgłoszenie udziału w Derbach' 2016, podobnie jak w roku 2015 obejmuje zaprezentowanie na 2-ch głównych wystawach międzyregionalnych Programu - jednej organizowanej na Śląsku drugiej w Małopolsce - realizowanych pt. "Świat Kobiety" & "Kolory regionu" 2-ch prac, obejmujących główną tematykę wystawy
 • Zgłosić do wystawy można do 8 propozycji prac w obu tematach, z czego Komisja Artytyczna wybierze do wystaw 2 prace, po 1-ej pracy z każdego tematu
 • TERMIN ZGŁOSZEŃ  do Derbów mija  14 lutego 2016 roku  (niedziela)
 • O ostatecznym terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń. organizatorzy poinformują na stronie internetowej Programu.
 • W zależnosci od ilości zgłoszonych prac do wystaw w I-szym terminie zgłoszeń (14.02), Organizator zgodnie z Regulaminem może ustalić II-gi termin do przyjmowania zgłoszeń
 • Materiały informacyjne o Programie rozsyłane są do instytucji i placówk kultury, organizacji artystycznych, do indywidualnych artystów. Biuro Organizacyjne przesyła też materiały do powiatów z prośbą o przekazanie ich placówkom kultury oraz artystom z terenu danego powiatu
 • Inauguracja Programu i przedpremierowa impreza, planowane są na koniec czerwca lub pierwszy weekend lipca
 • Główne wystawy oraz wystawy towarzyszące odbędą się w okresie od II połowy sierpnia do 30 listopada 2016 roku
 • Ostateczne terminy wystaw, mijsca ekspozycji oraz imprezy towarzyszące, podane będą po zatwierdzeniu wszystkich miejsc realizacji Programu
 • Zgłoszenie prac do Derbów' 2016, daje możliwośc udziału uczestnikom w konkursie na"Nagrodę Specjalną Derbów Artystycznych", która przyznana będzie autorowi najciekawszej pracy prezentowanej na wystawach. Nagroda o wartości 3.000 złotych, ufundowana została przez Sponsora
 • Zasady Organizacyjne Derbów  oraz dokładne informacje o zasadach zgłoszeniaregulamin oraz niezbędne druki do pobrania - dostępne są na  www.art-plus.info/derby/zgloszenia2016.htm

Serdecznie zapraszamy twórców do udziału w tym projekcie związanym z integracją sztuki.

                                                      Zarząd i Rada Programowa Centrum Art-Plus
                                                      w Krakowie
                                                   

Więcej informacji na stronie: www.art-plus.info/derby/zgloszenia2016.htm