Czarne Złoto w Gorlicach — relacja z finału projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2017

„Ten płyn, to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce”. Tak brzmiały prorocze słowa Ignacego Łukasiewicza — „ojca polskiego przemysłu naftowego”, założyciela i pierwszego prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego.

Krajowe Towarzystwo Naftowe zawiązano w Gorlicach w 1877 r. pod nazwą Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji. Organizacja zrzeszała osoby, które były zaangażowane w wydobycie m.in. ropy naftowej. W 1881 r. przemianowano je na Krajowe Towarzystwo Naftowe. Do 1890 r. miało ono siedzibę w Gorlicach, do 1895 r. w Jaśle, a w latach 1896–1939 we Lwowie.

Po ponad 100 latach młodzi mieszkańcy Gorlic — gimnazjaliści Miejskich Zespołów Szkół — ponownie doświadczyli na własnej skórze emocji związanych z galicyjską gorączką naftową. Dnia 17 listopada sala Pod Sową MBP w Gorlicach przeistoczyła się w salę obrad Krajowego Towarzystwa Naftowego, a uczestnicy przenieśli się do 1900 r., do Lwowa, by uczestniczyć w posiedzeniu KTN. Wszystko to za sprawą finału projektu Czarne Złoto, którego pierwszy etap był realizowany w Miejskich Zespołach Szkół w Gorlicach. Działanie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej w ramach programu Patriotyzm Jutra, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski przy wsparciu Miasta Gorlice.

Ideą projektu było przedstawienie historii i dziedzictwa gorlickiego zagłębia naftowego, które miało swój znaczący wpływ na ogólnoświatowy rynek końca XIX w. Zadanie było realizowane przy wykorzystaniu metody LARP (ang. live action role play). Metoda pozwoliła uczestnikom wcielić się w role prawdziwych bohaterów tamtego okresu: arystokratów, ziemian, kapitalistów, inżynierów, robotników i chłopów, którzy zrealizowali swoje osobiste aspiracje i marzenia.

W trakcie burzliwych obrad uczestnicy mieli za zadanie wybrać swojego reprezentanta spośród polityków lub burmistrzów na spotkanie z cesarzem Franciszkiem Józefem I przy okazji Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie, rozdysponować budżet KTN, a także rozpatrzeć wnioski dotyczące m.in. Afery Kaukaskiej.

Udział w projekcie — niecodziennej lekcji historii — dał młodym gorliczanom szansę, aby poczuli się jak bohaterowie dziejów, zrozumieli ich dylematy, poglądy, a jednocześnie wzmocnili poczucie lokalnego patriotyzmu i świadomej przynależności do małej ojczyzny.

	sala pełna ludzi - zaczynamy		dwóch panów ubranych jak z epoki czarnego złota		Dyrektor Joanna Kalisz-Dziki rozpoczytna finał		Dyrektor Joanna Kalisz-Dziki opowiada o projekcie		grupa uczniów - wcielajaca się w Krajowe Towarzystwo Naftowe						sala wypłniona - wszyscy biorą udział		wyjaśnianie reguł		wyjaśnianie reguł		narady co trzeba wykonać w grze		Burmistrzowie wraz z namiestnikiem oceniaja najlepsze inwestycje w rejonie		Burmistrzowie wraz z namiestnikiem oceniaja najlepsze inwestycje w rejonie		grupa uczniów - wcielajaca się w Krajowe Towarzystwo Naftowe		kolejne narady przez sesjami KTN		to waluta w grze		atrybuty w grze - licencja bony akcje		obrady KTN		narady nad projektami		zakupy u rachmistrza		plansza gry		wybory wiceprezesa i skarbnika		narada prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika nad zgłoszonymi projektami		Pan Premier musi się tłumaczyć przed rada KTN - co to za afera Kaukazka		Pan Premier musi się tłumaczyć przed rada KTN - co to za afera Kaukazka		Kto wygrał? - ten kto się dobrze bawił - czyli WSZYSCY