Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Janem Wlazełko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2021

Wywiad z panem Janem Wlazełko dotyczący jego pracy jako muzyka — organisty, kapelmistrza Orkiestry Zakładowej FMWiG „Glinik” oraz dyrektora Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach.

Jan Wlazełko

 

Urodzony 27 maja 1946 roku w Turoszówce. W 1947 roku wraz z ojcem Stanisławem (wykształconym organistą, który należał do pierwszego rocznika Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu), przyjechał do Gorlic, gdzie jego ojciec objął posadę organisty, pełniąc powierzone mu obowiązki do lat osiemdziesiątych XX w. Jan Wlazełko ukończył Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu, następnie Szkołę Muzyczną II stopnia w Krakowie, gdzie uczył się ze Zbigniewem Wodeckim i „prześliczną wiolonczelistką” Skaldów — Anną Wójtowicz, muzyczką grającą na wiolonczeli w zespole Anawa. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów. Ze względu na brak możliwości zatrudnienia w Gorlicach, po ukończeniu studiów zaczął uczyć w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jaśle, a po roku 1975 został dyrektorem tej placówki. Po powrocie do Gorlic otrzymał stanowisko dyrygenta Zakładowej Orkiestry Dętej FMWiG „Glinik”. Po utworzeniu Gorlickiego Centrum Kultury został jego dyrektorem. Równocześnie zaczął grać na organach podczas niedzielnych mszy w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gorlicach, co zostało źle odebrane przez ówczesne władze. Jan Wlazełko złożył wymówienie ze stanowiska dyrektora GCK i rozpoczął pracę nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie, pełniąc w niedziele obowiązki organisty. Obecnie przebywa na emeryturze, jednak po śmierci organisty Władysława Dudy objął posługę w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach — dzisiejszej Bazylice Mniejszej.

 

„Nie pomogą pióropusze
jak już diabli wzięli duszę”.

Lojzek Mrozek

 

Zapraszamy do galerii fotografii dostępnej na dole strony.

Wywiad z panem Janem Wlazełko przeprowadzony 14 czerwca 2021 roku przez Urszulę Karasińską w Gorlicach.

 

 

Spis treści:

00:00:20 — „Całe moje życie związane jest z muzyką... Uczyłem się gry na fortepianie u pani Jasińskiej, absolwentki konserwatorium wiedeńskiego, żony generała austriackiego” —szkolna droga Jana Wlazełki

00:04:00 — opowieść o znajomych ze szkolnej, muzycznej ławy Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie — Zbigniew Wodecki i „prześliczna wiolonczelistka” Skaldów — Anna Wójtowicz

00:07:35 — powrót do Gorlic po ukończeniu Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie i bezskuteczne poszukiwanie pracy (Powód — praca ojca, jako organisty, która była „nie po linii partii”). W rezultacie Jan Wlazełko podejmuje pracę w Szkole Muzycznej I stopnia w Jaśle, której był dyrektorem w latach 1975/76

00:09:15 — Jan Wlazełko kapelmistrzem Orkiestry Zakładowej FMWiG „Glinik”, w której grało 30 muzyków. Objęcie posady po Czesławie Jaśkowskim 00:10: 35 — Szkolenie „narybku muzycznego” na bazie Szkoły Przyzakładowej przez zastępcę Jana Wlazełki — Aleksandra Bagnickiego

00:12:15 — finansowanie Orkiestry przez Fabrykę; próby dwa razy w tygodniu

00:15:45 — zasilanie składu orkiestry przez uczniów i muzyków z orkiestr wojskowych

00:17:20 — osiągnięcia Orkiestry Zakładowej z Glinika

00:18:15 — nauka kroku defiladowego członków Orkiestry na budowanej obwodnicy; nieoceniona pomoc Marka Gubały — członka Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

00:20:30 — „Orkiestra była wizytówką Fabryki, próby odbywały się na drugim piętrze Zakładowego Domu Kultury”

00:22:15 — „Małżeństwo z rozsądku” — połączenie Zakładowego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury

00:23:24 — powstanie Gorlickiego Centrum Kultury; opracowanie statutu przez dyrektora Jana Wlazełkę i jego zastępcę Waldemara Markiewicza

00:24:04 — Roman Rzeszutek kapelmistrzem Orkiestry Zakładowej

00:25:45 — „Gwarek — klubokawiarnia i Sala Historii w GCK nadal były domeną Fabryki”

00:26:15 — przy GCK działały: Zespół Pieśni i Tańca „Pogórzanie”, Pracownia Modelarska, Klub Filmowy, Klub Sportowy „Górnik” oraz organizacja występów i spektakli na scenie GCK

00:28:38 — „Pamiętam występ, Jasełka Teatru Kolejowego z Krakowa — trzy spektakle po sobie przy wypełnionej sali”

00:30:15 — bilety na imprezy w GCK kupowane przez zakłady pracy dla pracowników

00:30:35 — Franciszek Lichwa — duch GCK

00:32:35 — posługa organisty w Parafii pw. św. Andrzeja Boboli jedną z przyczyn rezygnacji z „dyrektorowania” GCK; brak akceptacji władz do łączenia stanowiska dyrektora i organisty

00:34:10 — podjęcie pracy nauczyciela muzyki w Ropie i jednoczesna posługa organisty — „Tam nikomu to nie przeszkadzało”

00:35:50 — pełnienie do dzisiaj , mimo emerytury, obowiązków organisty w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach

00:36:40 — opis pracy organisty (obsługa liturgii mszy świętej i nabożeństw)

00:40:00 — Diecezjalne Szkoły Organistowskie

00:41:00 — „Broń Was Panie Boże przed emeryturą, dopiero wtedy nie będziecie mieć czasu”

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Jan Wlazełko

    Jan Wlazełko