Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Eugeniuszem Lepą

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2020

Wywiad z panem Eugeniuszem Lepą dotyczący jego działalności w ZSMP, związkach zawodowych oraz działalności społecznej.

Eugeniusz Lepa

Eugeniusz Lepa urodzony 4 września 1956 roku w Gorlicach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Gorlicach. Pracował w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”, gdzie przeszedł drogę od kowala, do kierownika planowania w Kuźni „Glinik”. Działacz młodzieżowy (ZSMP) i związkowy (MZZP FM „Glinik”). Działa do dzisiaj społecznie. Dwie dekady temu był współzałożycielem Stowarzyszenia „Pokolenia” w Gorlicach. Stowarzyszenie skupia byłych działaczy socjalistycznych organizacji młodzieżowych. Był jednym z 41 założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w 1995 roku, a dzisiaj jest przewodniczącym rady nadzorczej spółdzielni. Pełni funkcję pierwszego zastępcy prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Janusza Korczaka w Gorlicach.

 

Zapraszamy do galerii fotografii dostępnej na dole strony. 

Wywiad z panem Eugeniuszem Lepą przeprowadzony 20 lipca 2020 roku przez Urszulę Karasińską (emerytowanego pracownika MBP w Gorlicach) w Gorlicach.

 

Spis treść:
00:00:10 — „Chodziłem do szkoły przyzakładowej i już tam zostałem przewodniczącym ZMS” (Związek Młodzieży Socjalistycznej)
00:00:40 — ZSMP — Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
00:01:00 — „Od początku miałem smykałkę do działania”
00:01:20 — podjęcie pracy w FMWiG „Glinik”, w Kuźni (kowal, rozdzielca, planista)
00:02:15 — przewodniczący Koła ZSMP przy Kuźni — opis pracy związkowej

00:03:30 — oddelegowanie do pełnienia funkcji w ZSMP oraz objęcie funkcji przewodniczącego Zarządu Miejskiego ZSMP w Gorlicach (1986-1990)
00:05:02 — „Nazywano nas przedszkolem PZPR… młodzi ludzie wstępowali do PZPR, bo był wtedy taki czas” — powiązanie ZSMP z partią (nazwiska sekretarzy PZPR w Gliniku)

00:07:00 — jeden z 41 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych (1995 r. ), członek Rady Nadzorczej Spółdzielni przez 19 lat, obecnie przewodniczący
00:08:35 — gość IX Zjazdu PZPR w 1981roku (podróż autobusem delegatów i zaproszonych gości w towarzystwie milicji, obrady w Sali Kongresowej)
00:11:45 — przewodniczący Koła Związku Zawodowego Pracowników FMWiG „Glinik” (stary związek) przy Kuźni
00:12:48 — opis pracy w Kuźni, stara Kuźnia koło Stojaków (wydział), budowa nowej Kuźni, w 1993 roku usamodzielnienie zakładu — dyrektorem Piotr Zakrzewski — sprzedaż kuźni, współpraca dyrekcji ze związkami
00:15:25 — przewodniczący Zarządu Miejskiego ZSMP w Gorlicach (Zarząd Miejski ZSMP mieścił się w budynku PZPR, obecnie budynek Szkoły Muzycznej)
00:16:00 — przewodniczący Rady Pracowników Kuźni
00:17:30 — stowarzyszenie „Pokolenia” w Gorlicach (około 40 członków) — stowarzyszenie byłych działaczy socjalistycznych związków młodzieży z okresu Polski Ludowej
00:19:30 — pierwszy zastępca prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Janusza Korczaka w Gorlicach
00:20:05 — wspomnienie pochodów pierwszomajowych
00:23:15 — radny miejski (1998 rok) — przewodniczący Komisji Rewizyjnej
00:24:45 — stara Kuźnia fabryki — opis, około stu pracowników, kierownikiem Stanisław Kozioł 00:27:15 — oddanie do użytku nowej Kuźni — wręczenie pierwszych odkuwek Edwardowi Gierkowi

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sztandar ZSMP

  Sztandar ZSMP

 • Powiększ zdjęcie Eugeniusz Lepa

  Eugeniusz Lepa

 • Powiększ zdjęcie Eugeniusz Lepa w szkole — w drugim rzędzie, drugi od prawej

  Eugeniusz Lepa w szkole — w drugim rzędzie, drugi od prawej

 • Powiększ zdjęcie Eugeniusz Lepa w szkole

  Eugeniusz Lepa w szkole

 • Powiększ zdjęcie Przemawia Eugeniusz Lepa

  Przemawia Eugeniusz Lepa

 • Powiększ zdjęcie IX Zjazd PZPR Sala Kongresowa; 1981 rok

  IX Zjazd PZPR Sala Kongresowa; 1981 rok

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na obrady Krajowej Konferencji Delegatów PZPR; 1984 rok

  Zaproszenie na obrady Krajowej Konferencji Delegatów PZPR; 1984 rok

 • Powiększ zdjęcie Dyplomy Eugeniusza Lepy

  Dyplomy Eugeniusza Lepy

 • Powiększ zdjęcie Dyplomy Eugeniusza Lepy

  Dyplomy Eugeniusza Lepy

 • Powiększ zdjęcie Dyplomy Eugeniusza Lepy

  Dyplomy Eugeniusza Lepy

 • Powiększ zdjęcie Dyplomy Eugeniusza Lepy

  Dyplomy Eugeniusza Lepy

 • Powiększ zdjęcie Odznaczenia Eugeniusza Lepy

  Odznaczenia Eugeniusza Lepy

 • Powiększ zdjęcie Odznaczenia Eugeniusza Lepy

  Odznaczenia Eugeniusza Lepy

 • Powiększ zdjęcie Odznaczenia Eugeniusza Lepy

  Odznaczenia Eugeniusza Lepy