Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach wprowadza Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19. Obowiązuje on podczas wszystkich wydarzeń, które odbędą się w Bibliotece od 21 sierpnia 2020 roku do odwołania. 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa
  w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Gabryela w Gorlicach (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń Organizatora oraz stosowania środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066).
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie w momencie wejścia na teren wydarzenia wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania Oświadczenie) lub wypełnienia i podpisania tego oświadczenia na miejscu.
  W przypadku osoby niepełnoletniej Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny (do pobrania Oświadczenie).
 4. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które umożliwią zakrycie nosa i ust oraz do zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra.
 5. Wprowadza się Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych Uczestników wydarzenia, tak by ułatwić dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 6. Dane osobowe i kontaktowe będą przechowywane przez Organizatora przez
  2 tygodnie, a następnie poddane zostaną komisyjnemu zniszczeniu.
 7. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz poruszania się zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora w celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego.
 8. W przypadku wydarzeń z miejscami siedzącymi – udostępniona dla publiczności będzie nie więcej niż połowa liczby miejsc, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
 • uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na wydarzenie osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie

  Zdjęcie