Świadkowie lokalnej historii mówią o Stanisławie Gabryelu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2018

Zapraszamy do odsłuchania czterech krótkich wywiadów, podczas których świadkowie lokalnej historii opowiadają o prof. Stanisławie Gabryelu.  

W związku z obchodami 70. rocznicy powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach zapraszamy do odsłuchania czterech krótkich wywiadów o patronie naszej biblioteki — prof. Stanisławie Gabryelu.

Swoimi wspomnieniami podzielili się:

pani Czesława Kukuś — uczennica Stanisława Gabryela
pan Ludomir Mazela — polonista, znajomy Stanisława Gabryela
pan Marian Stępień — uczeń Stanisława Gabryela
pani Maria Waląg — bibliotekarka, współpracownica Stanisława Gabryela

 

Marian Stępień

Profesor Marian Stępień urodzony 30 lipca 1929 roku w Sławsku (woj. lwowskie). Zmarł 8 lipca 2023 roku. Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, eseista i publicysta. Wieloletni pracownik naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1942 roku ukończył Szkołę Powszechną w Gorlicach, w 1948 roku Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach, następnie filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor wielu artykułów naukowych, szkiców literackich oraz książek wydawanych w kraju i zagranicą. Prowadził wykłady na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Niemczech i Izraelu.

Wywiad z prof. Marianem Stępniem przeprowadzony 22 lutego 2018 roku w Krakowie przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach).

Spis treści:

00:00:15 — „zacznę nie od początku, ale od końca” — opowieść o prof. Gabryelu
00:01:00 — ostatnie spotkanie z prof. Gabryelem w Krakowie; poszukiwanie przez prof. Gabryela w Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu dokumentów dotyczących Kazimierza Pułaskiego celem stworzenia w Gorlicach izby pamięci Kazimierza Pułaskiego
00:02:35 — „oczekiwał ode mnie opowiadań o tym, gdzie byłem i co robiłem”
00:03:15 — wspomnienie zabawy towarzyskiej w Siarach z udziałem prof. Gabryela — opowiadanie przez uczestników o tym, co mieli „jedynego w życiu”; według prof. Gabryela miał on jedynego ucznia — Mariana Stępnia
00:04:35 — „a ja miałem jedynego wychowawcę, jedynego polonistę”
00:05:55 — „ten kontakt z nim (z prof. Gabryelem) jest przedłużony, bo mam kontakt z jego córką Barbarą Dorrell” — opis znajomości
00:08:35 — w latach szkolnych zaproszenie na wizytę do domu Gabryelów (mieszczącego się naprzeciwko Forestu) — poczucie ogromnego wyróżnienia
00:10:00 — „prof. Gabryel był utalentowanym wychowawcą” — opis metod nauczania
00:12:30 — „został odsunięty od pracy z młodzieżą”
00:13:10 — wspomnienie Stanisława Zabierowskiego — dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera
00:14:05 — Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach — następny etap w życiu prof. Gabryela
00:15:45 — „prof. Gabryel był człowiekiem, od którego bił blask”
00:16:40 — „nadać bibliotece jego imię — to była moja inicjatywa”
00:17:55 — wspomnienie redaktora Stanisława Elmera
00:19:25 — w Gorlicach sprawę nadania bibliotece imienia Gabryela pilnował przyjaciel prof. Mariana Stępnia — Kazimierz Gnat
00:20:35 — wernisaż Marii Gabryel-Rużyckiej w Gorlicach z inicjatywy prof. Mariana Stępnia — inspiracją praca magisterska Natalii Osikowicz
00:25:50 — czytelnia czasopism w Kromerze zasługą prof. Gabryela, były dostępne m.in.: „Kuźnica”, „Twórczość”, „Odrodzenie”

 

Maria Waląg

W zawodzie bibliotekarskim przepracowała 40 lat. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W konkursie ogólnopolskim na kronikę SBP zdobyła III nagrodę oraz I miejsce za najlepiej pracujące Koło SBP w województwie nowosądeckim. Opracowała i wydała publikację Gorlice 1900–2000. Bibliografia: wybór. Wiele czasu poświęciła młodym nowo zatrudnionym pracownikom, przekazując im swoją wiedzę. Na emeryturę przeszła 1 września 2004 roku.

Wywiad z panią Marią Waląg — emerytowaną bibliotekarką — przeprowadzony 5 kwietnia 2018 roku przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach).

Spis treści:

00:00:20 — znajomość z rodziną Gabryelów trwająca od dzieciństwa
00:01:00 — podjęcie pracy w bibliotece w 1968 roku w bardzo młodym, kobiecym zespole; przed dyrektorem Stanisławem Gabryelem trudne zadanie ze względu na urlopy macierzyńskie bibliotekarek
00:01:45 — „prof. Gabryel traktował pracę w bibliotece jako misję”
00:03:10 — prof. Gabryel — bardzo wymagający i dokładny, ale i tolerancyjny
00:04:20 — „w jego gabinecie panował nieład artystyczny”
00:04:45 — „był zapalonym turystą”
00:05:15 — „był szefem — nauczycielem”
00:05:25 — wspomnienie czwartków bibliotecznych za czasów dyrektorowania prof. Gabryela
00:06:05 — region i bibliografia regionalna najważniejszą sprawą dla profesora
00:06:15 — praca Marii Waląg w Czytelni Głównej na polecenie prof. Gabryela zaowocowała publikacją Gorlice 1900–2000. Bibliografia: wybór
00:07:15 — poranne biegi prof. Gabryela
00:07:30 — „był wielkim fanem piłki nożnej”
00:08:00 — „był widywany w Gorlicach z koszyczkiem święconki w Wielką Sobotę”
00:08:10 — wizyta prof. Gabryela w Anglii; prezent z podróży — długi, turystyczny, przeciwdeszczowy płaszcz
00:08:40 — schronisko na Magurze Małastowskiej
00:09:25 — prof. Gabryel a kobiety
00:10:25 — przyjaźń profesora z bibliotekarką Marią Muszyńską
00:11:55 — region czułym punktem profesora
00:13:05 — „duch tamtych czasów bezpowrotnie uleciał”

 

Czesława Kukuś

Czesława Kukuś — z domu Świerz — urodzona 18 lipca 1925 roku w Krygu. Całe życie przepracowała w PZU w Gorlicach.

Wywiad z panią Czesławą Kukuś przeprowadzony 11 stycznia 2018 roku przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach).

Spis treści:

00:00:12 — prof. Gabryel w 1937 roku mieszkał w dworze w Siarach i stamtąd dojeżdżał do pracy — Gimnazjum im. Marcina Kromera
00:00:55 — „był przystojny, wszystkie dziewczęta z klasy, w której był wychowawcą w nim się kochały”
00:01:05 — „prof. Gabryel był bardzo elegancki” — opis garniturów, które nosił
00:01:25 — „uczył nas polskiego”
00:01:55 — „nie był taki groźny, jak prof. Maksymowicz”

 

Ludomir Mazela

Urodzony 14 listopada 1928 roku w Dąbrowie Białostockiej pod Grodnem. Zmarł 19 stycznia 2022 roku. Od 1955 roku mieszka w Zagórzanach. Polonista i poeta. Pierwszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorlicach. W MBP w Gorlicach są dostępne jego książki: Więc ogarnę was wszystkich (2008); Wiersz. Opowiadania (2009); Z ziemi gorlickiej. Szkice z lat 1990–2009 (2010); Z dziejów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gorlicach (1984).

Wywiad z panem Ludomirem Mazelą przeprowadzony 27 lipca 2017 roku przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w jego domu w Zagórzanach.

Spis treści:

00:00:10 — prof. Gabryel jako nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach
00:00:25 — „poznałem go jako dyrektora miejskiej biblioteki, która mieściła się wtedy nad kinem Wiarus”
00:00:45 — prof. Gabryel jako turysta
00:01:32 — „spotykaliśmy się w bibliotece i na zebraniach dawnego Towarzystwa Krajoznawczego”
00:02:20 — wspomnienie o żonie profesora — malarce Marii Gabryel-Rużyckiej
00:02:30 — pamiątka rodzinna Mazelów — szkic ich córki wykonany w szpitalu przez panią Marię Gabryel-Rużycką
00:03:30 — „bibliotekę przeniesiono do Liceum Medycznego” 00:04:05 — „wspominam go jako człowieka solidnego, dobrego i kochającego ziemię gorlicką”
00:05:45 — „dzięki niemu powstało jedyne wtedy schronisko w Beskidzie Niskim (na Magurze Małastowskiej)”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz osoby udzielające wywiadów i udostępniające materiały opublikowane na www.mbpgorlice.info oraz innych stronach internetowych biblioteki, w tym stronach mediów społecznościowych MBP w Gorlicach, zastrzegają sobie pełnię praw autorskich do dalszego wykorzystania treści udostępnionych w sekcji Świadkowie lokalnej historii. Wyklucza się wykorzystanie opublikowanych materiałów przez osoby trzecie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone ©.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Prof. Stanisław Gabryel w gabinecie

  Prof. Stanisław Gabryel w gabinecie

 • Powiększ zdjęcie Nadanie imienia Stanisława Gabryela Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach (1 czerwca 2002 rok)

  Nadanie imienia Stanisława Gabryela Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach (1 czerwca 2002 rok)

 • Powiększ zdjęcie Budowa gmachu biblioteki

  Budowa gmachu biblioteki

 • Powiększ zdjęcie Prof. Stanisław Gabryel

  Prof. Stanisław Gabryel

 • Powiększ zdjęcie Pracownicy biblioteki

  Pracownicy biblioteki

 • Powiększ zdjęcie Prof. Stanisław Gabryel w gabinecie

  Prof. Stanisław Gabryel w gabinecie

 • Powiększ zdjęcie Pracownicy biblioteki

  Pracownicy biblioteki

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie w bibliotece

  Spotkanie w bibliotece

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie w bibliotece

  Spotkanie w bibliotece

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo gimnazjalne z podpisem Stanisława Gabryela jako wychowawcy klasy

  Świadectwo gimnazjalne z podpisem Stanisława Gabryela jako wychowawcy klasy

 • Powiększ zdjęcie Świadectwo gimnazjalne z podpisem Stanisława Gabryela jako wychowawcy klasy

  Świadectwo gimnazjalne z podpisem Stanisława Gabryela jako wychowawcy klasy

 • Powiększ zdjęcie Propagator pieszej turystyki

  Propagator pieszej turystyki

 • Powiększ zdjęcie Znakowanie szlaków — prof. Stanisław Gabryel, Maria Galant (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

  Znakowanie szlaków — prof. Stanisław Gabryel, Maria Galant (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

 • Powiększ zdjęcie Znakowanie szlaków (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

  Znakowanie szlaków (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

 • Powiększ zdjęcie W Tatrach słowackich z córką; 1960 rok (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

  W Tatrach słowackich z córką; 1960 rok (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

 • Powiększ zdjęcie W Tatrach słowackich z córką; 1960 rok (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

  W Tatrach słowackich z córką; 1960 rok (fotografia ze zbiorów Marii Galant)

 • Powiększ zdjęcie Z synem Andrzejem

  Z synem Andrzejem

 • Powiększ zdjęcie Z żoną Marią Gabryel-Rużycką

  Z żoną Marią Gabryel-Rużycką

 • Powiększ zdjęcie Schronisko na Magurze Małastowskiej w budowie

  Schronisko na Magurze Małastowskiej w budowie

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na otwarcie schroniska na Magurze Małastowskiej

  Zaproszenie na otwarcie schroniska na Magurze Małastowskiej