Gorlickie dialogi — wywiad z panią Aleksandrą Trzaskoś

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2018

Wywiad z panią Aleksandrą Trzaskoś dotyczący działalności Świetlicy Robotniczej i Domu Kultury w Gliniku w latach 50. XX wieku.

Aleksandra Trzaskoś
Aleksandra Trzaskoś — z domu Czeluśniak — urodzona 10 lutego 1934 roku w Wójtowej. Absolwentka Technikum Przemysłu Naftowego w Jaśle. Od 1953 roku pracownik Rafinerii Glimar w Gorlicach. Przez długie lata związana z zespołem tanecznym Świetlicy Robotniczej w Gliniku prowadzonym przez Irenę Michalus. Od 1989 roku przebywa na emeryturze.

Wywiad z panią Aleksandrą Trzaskoś przeprowadzony przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w Bibliotece Naukowo-Technicznej w Gorlicach.

Spis treści:

00:00:55 — wybuch wojny, panika we wsi, ucieczka mężczyzn na wschód
00:01:40 — „Niemcy mieszkali u mojej babci, dawali mi słodycze”
00:02:40 — „U nas też mieszkał Serbiak, mimo że była tylko jedna izba”
00:03:40 — praca ojca Aleksandry Trzaskoś w kopalni w Krygu
00:04:10 — „Niemcy uciekali, a za nimi przyszli głodne, obdarciuchy ruskie, rozgrabili niemiecki magazyn i sklep”
00:05:15 — nauka w Technikum Przemysłu Naftowego w Jaśle
00:07:15 — zniszczenia powojenne w Jaśle w 1949 roku — opis kina i kościołów, które powstawały w domach prywatnych
00:08:45 — nakaz pracy do laboratorium Rafinerii w Gliniku
00:09:31 — założenie rodziny, mieszkanie służbowe w biurowcu Rafinerii, wspomnienie syna Piotrka, który był „dzieckiem biurowym”
00:12:05 — opis imprez odbywających się w Świetlicy Robotniczej w Gliniku
00:12:30 — opis zajęć zespołu tanecznego prowadzonego przez panią Irenę Michalus
00:14:10 — wspomnienie solistki Urszuli Cebulanki, która wyjechała do Krakowa, by tam śpiewać
00:16:15 — działalność Domu Kultury w Gliniku — „ciągle coś się działo”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz osoby udzielające wywiadów i udostępniające materiały opublikowane na www.mbpgorlice.info oraz innych stronach internetowych biblioteki, w tym stronach mediów społecznościowych MBP w Gorlicach, zastrzegają sobie pełnię praw autorskich do dalszego wykorzystania treści udostępnionych w sekcji Świadkowie lokalnej historii. Wyklucza się wykorzystanie opublikowanych materiałów przez osoby trzecie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone ©.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Występ na otwarciu Domu Kultury w 1955 r.

    Występ na otwarciu Domu Kultury w 1955 r.

  • Powiększ zdjęcie Występ na otwarciu Domu Kultury w 1955 r.

    Występ na otwarciu Domu Kultury w 1955 r.