Relacja ze szkolenia powiatowego bibliotekarzy powiatu gorlickiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2016

Dnia 8 grudnia 2016 r. w sali Pod Sową MBP w Gorlicach odbyły się warsztaty z ochrony danych osobowych. Szkolenie poprowadził Łukasz Stochniał — doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, trener i szkoleniowiec, pracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Warsztaty składały się z dwóch części: podstawowej (dla wszystkich bibliotekarzy powiatu gorlickiego) oraz zaawansowanej (przeznaczonej dla dyrektorów i kierowników bibliotek). Podczas szkolenia zostały omówione kwestie techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem danych osobowych (zasady dopuszczania do przetwarzania, polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi). W dalszej części trener przedstawił proces tworzenia polityki bezpieczeństwa, wyjaśnił zagadnienia dotyczące wydawania upoważnień do przetwarzania danych oraz rejestrowania zbiorów.

Licznie przybyli bibliotekarze (47 osób) mogli omówić konkretne sytuacje na podstawie przykładów z własnego podwórka. Pan Łukasz Stochniał pracował jako instruktor oraz kierownik biblioteki, dzięki czemu potrafił doskonale przenieść zagadnienia bezpieczeństwa informacji na grunt instytucji publicznych, w tym bibliotek.

Wszyscy uczestnicy otrzymają świadectwa ukończenia szkolenia.

7981 Joanna Kalisz-Dziki p.o. dyrektora MBP w Gorlicach wita gości 7986 omówienie spraw bieżących i tematu szkolenia 7992 prowadzący szkolenie Łukasz Stochniał 7994 liczne grono bibliotekarzy słucha prowadzącego szkolenie