Żywa historia Gorlic — wywiad z panią Zofią Gorzkowicz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2019

Wywiad z panią Zofią Gorzkowicz o ruchu ludowym w Kwiatonowicach oraz o zachowanym do dzisiaj sztandarze z 1937 roku koła Stronnictwa Ludowego z Kwiatonowic.

Zofia Gorzkowicz

Urodzona 23 marca 1955 roku w Gorlicach, zamieszkała w Kwiatonowicach. Działaczka ludowa, członek koła PSL w Kwiatonowicach oraz Zarządu Gminnego PSL w Gorlicach. Pracowała w Klubie Rolnika w Kwiatonowicach, dokształcając się na Uniwersytecie Ludowym w Wierzchosławicach. Zaangażowana w życie wsi i gminy, wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne.

Wywiad z panią Zofią Gorzkowicz przeprowadzony 8 marca 2018 roku przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w Kwiatonowicach.

Spis treści:

00:00:45 — lata 20. XX wieku — początki ruchu ludowego w Kwiatonowicach, powstanie koła Stronnictwa Ludowego, którego prezesem został Jan Gryboś (dziadek Zofii Gorzkowicz)
00:01:55
— „To, co robił mój dziadek było dobre dla wsi i społeczeństwa i bardzo mi się podobało”
00:02:30
— „Sztandar z tamtych lat istnieje do dzisiaj — odnowiony, wisi w kancelarii sołtysa Kwiatonowic” — historia sztandaru, którego poświęcenie odbyło się w 1937 roku
00:03:45
— chłopskie wiece w Moszczenicy przed 1939 rokiem
00:04:40
— „Na drzewcu znajdują się gwoździe z nazwiskami fundatorów sztandaru, mamy też gwóźdź od Wincentego Witosa”
00:05:50
— losy sztandaru podczas okupacji — przechowywany przez Stanisława Galiszewskiego, chorążego sztandaru
00:07:20
— skutki wiecu chłopskiego z marca 1945 roku w Binarowej po pogrzebie Michała Sandeckiego, poszukiwanie sztandaru przez UB, aresztowania w Kwiatonowicach i ponowne ukrycie sztandaru
00:12:30
— powstanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, odnalezienie sztandaru i oddanie go do szkoły w Kwiatonowicach
00:13:10
— przekazanie sztandaru kole Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kwiatonowicach i umieszczenie go w biurze sołtysa w 1997 roku
00:15:00
— udział kwiatonowiczan ze sztandarem w pogrzebie posła ludowego Wiesława Wody (zginął w katastrofie smoleńskiej)
00:15:40
— Zofia Gorzkowicz z delegacją kwiatonowickiego koła PSL ze sztandarem na Zaduszkach Witosowych w Wierzchosławicach; jesień 2013 rok

Szczegółowy opis zdjęcia nr 8 „Szkoła Powszechna w Kwiatonowicach; ok 1930 rok”: Szkoła Powszechna w Kwiatonowicach. W czarnym płaszczu nauczyciel Synowiecki. Piąta od lewej strony w górnym rzędzie Emilia Gryboś (Urzędowska). W drugim rzędzie piątą od prawej strony widzimy w identycznym stroju jej siostrę bliźniaczkę Zofię Gryboś (Kaleta); ok. 1930 rok

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Poświęcenie Domu Ludowego w Kwiatonowicach; ok. 1920 rok

  Poświęcenie Domu Ludowego w Kwiatonowicach; ok. 1920 rok

 • Powiększ zdjęcie Jan i Katarzyna Grybosiowie — dziadkowie Zofii Gorzkowicz

  Jan i Katarzyna Grybosiowie — dziadkowie Zofii Gorzkowicz

 • Powiększ zdjęcie Paweł Gryboś — brat Jana Grybosia (dziadka Zofii Gorzkowicz)

  Paweł Gryboś — brat Jana Grybosia (dziadka Zofii Gorzkowicz)

 • Powiększ zdjęcie Paweł Gryboś — brat Jana Grybosia (dziadka Zofii Gorzkowicz)

  Paweł Gryboś — brat Jana Grybosia (dziadka Zofii Gorzkowicz)

 • Powiększ zdjęcie Jan i Katarzyna Grybosiowie z córką Emilią (mamą Zofii Gorzkowicz

  Jan i Katarzyna Grybosiowie z córką Emilią (mamą Zofii Gorzkowicz

 • Powiększ zdjęcie Wójt Kwiatonowic Gabryel i Maria Kobis (pradziadkowie Zofii Gorzkowicz) z psem Bobikiem przed domem rodzinnym; Kwiatonowice lata 30. XX wieku

  Wójt Kwiatonowic Gabryel i Maria Kobis (pradziadkowie Zofii Gorzkowicz) z psem Bobikiem przed domem rodzinnym; Kwiatonowice lata 30. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Szkoła Powszechna w Kwiatonowicach; ok 1930 rok

  Szkoła Powszechna w Kwiatonowicach; ok 1930 rok

 • Powiększ zdjęcie Wesele Emilii i Józefa Grybosiów. Obok panny młodej Wiesława Wachowicz — mama Ewy Wachowicz

  Wesele Emilii i Józefa Grybosiów. Obok panny młodej Wiesława Wachowicz — mama Ewy Wachowicz

 • Powiększ zdjęcie Przysiółek Milkówka w Kwiatonowicach — powrót z prac w polu

  Przysiółek Milkówka w Kwiatonowicach — powrót z prac w polu

 • Powiększ zdjęcie Od lewej Emilia Gryboś z sąsiadami Żegleniami z Murowanicy; Kwiatonowice lata 30. XX wieku

  Od lewej Emilia Gryboś z sąsiadami Żegleniami z Murowanicy; Kwiatonowice lata 30. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Emilia Gryboś z mężem Józefem Urzędowskim

  Emilia Gryboś z mężem Józefem Urzędowskim

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu po lewej dziewczyna z warkoczami to Emilia Gryboś. Na drugiej fotografii Emilia Gryboś wiele lat później wraz z mężem Józefem Urzędowskim

  Na zdjęciu po lewej dziewczyna z warkoczami to Emilia Gryboś. Na drugiej fotografii Emilia Gryboś wiele lat później wraz z mężem Józefem Urzędowskim

 • Powiększ zdjęcie Zofia Gorzkowicz z Bronisławem Komorowskim; Zaduszki Witosowe; Wierzchosławice 2013 rok

  Zofia Gorzkowicz z Bronisławem Komorowskim; Zaduszki Witosowe; Wierzchosławice 2013 rok

 • Powiększ zdjęcie Dożynki w Dominikowicach. Od lewej Zofia Gorzkowicz; 2003 rok

  Dożynki w Dominikowicach. Od lewej Zofia Gorzkowicz; 2003 rok

 • Powiększ zdjęcie Dzieło Zofii Gorzkowicz

  Dzieło Zofii Gorzkowicz

 • Powiększ zdjęcie Dzieło Zofii Gorzkowicz

  Dzieło Zofii Gorzkowicz

 • Powiększ zdjęcie Sztandar Koła Stronnictwa Ludowego z Kwiatonowic; 1937 rok

  Sztandar Koła Stronnictwa Ludowego z Kwiatonowic; 1937 rok

 • Powiększ zdjęcie Sztandar Koła Stronnictwa Ludowego z Kwiatonowic; 1937 rok

  Sztandar Koła Stronnictwa Ludowego z Kwiatonowic; 1937 rok