Gorlickie dialogi — wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2018

Wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat dotyczący życia w Gorlicach przed II wojną światową i podczas okupacji niemieckiej.

Urszula Woźniak-Gnat

Urszula Woźniak-Gnat urodzona 24 grudnia 1932 roku w Gorlicach. Posiada wykształcenie wyższe zootechniczne. Pracowała jako nauczyciel przedmiotu zawodowego w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Ropie, potem jako inspektor oświaty rolniczej w Gorlicach, natomiast w Nowym Sączu pełniła funkcję wiceprezesa Związku Kółek Rolniczych. Od 1988 roku przebywa na emeryturze.

Wywiad z panią Urszulą Woźniak-Gnat przeprowadzony przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w mieszkaniu pani Urszuli Woźniak-Gnat.

logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Spis treści:

00:00:30 — „mieszkaliśmy najpierw na ul. Słowackiego, potem w kamienicy Korna, następnie w Domu Kupców i Rzemieślników” 
00:00:02 — w momencie likwidacji getta w Gorlicach przesiedlenie przez Niemców rodziny Woźniaków na ul. Cichą; stworzenie w Domu Kupców i Rzemieślników magazynu rzeczy pożydowskich
00:02:30 — „rodzice byli kupcami i posiadali sklep kolonialny na ul. 3 Maja” 
00:03:30 — wspomnienie parku zapamiętanego z lat dziecinnych — opis parku i imprez tam organizowanych 
00:06:30 — „tamten park był inny, było lepsze dojście do góry, źródełko za pawilonem z dobrą wodą do picia” 
00:07:50 — rozpoczęcie nauki w szkole w 1939 roku, pierwszą nauczycielką pani Adela Kosakowska 
00:09:15 — kontakt z pierwszymi Niemcami i ich pytanie o mężczyzn, którzy zgodnie z poleceniem władz polskich uciekli na wschód 
00:11:50 — wspomnienie wyjątkowego spotkania z cygańską dziewczynką — za Blichem znajdowało się małe osiedle cygańskie 
00:13:50 — likwidacja getta w Gorlicach — wstrząsający widok ciał wiezionych furmanką na kirkut 
00:15:00 — zburzenie przez szrapnel ściany domu Woźniaków przy ul. Cichej 
00:15:50 — wyzwolenie — zaskakujące spotkanie na gorlickim rynku ojca ze znajomym z innych czasów (Rosjaninem) 
00:16:45 — „sołdaci to byli biedni ludzie” 
00:17:30 — opis bombardowania Gorlic — przy ul. Stróżowskiej zginęła dziewczynka Barbara Bogusz z kuzynem

Spis osób ze zdjęcia nr 3 — „Wesele Heleny i Wilhelma Woźniaków; 1924 rok”

Pierwszy rząd od góry od lewej strony: Jan Woźniak (brat ojca Urszuli); Stefania (jego żona); Kazimiera Barabasz (ciotka ojca); Michał Juruś; Józefa Gocek; Maria Rubiniak; Adolf Gocek (brat matki); Franciszek Gocek; Karol Krysakowski (dyrektor Banku KKO); Jan Adamus (dziecko z matką Jadwigą); NN; Kazimierz Woźniak; Adolf Rubiniak.

Drugi rząd od lewej: Wanda Sarna; Maria Woźniak (babcia); Wiktoria Gocek (babcia); Waleria Juruś z córką; Helena i Wilhelm Woźniakowie (państwo młodzi); NN; NN; Gocek (ciocia); Zofia Jamrowicz.

Trzeci rząd od lewej: Tadeusz Woźniak (później aktor we Lwowie i Warszawie); ks. Kurzdrzał; Zofia Sarna; NN; Mieczysław Wyrzykowski; Irena Woźniak; Stanislawa Rubiniak (po mężu Kwaśny); NN; Tadeusz Wyrzykowski (ks. misjonarz z Brazylii); Wilhelma Wyrzykowska; NN; Janina Wyrzykowska; Zofia Gocek; Józef Rubiniak.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podpis zdjęcia na odwrocie: „Prawdopodobnie stoją od lewej: ciocia Bronia (Ratzko), babcia Maria Serafin, ciocia Tosia (Zbik), kuca mama Adela (Gnat), siedzą chyba pradziadkowie”

  Podpis zdjęcia na odwrocie: „Prawdopodobnie stoją od lewej: ciocia Bronia (Ratzko), babcia Maria Serafin, ciocia Tosia (Zbik), kuca mama Adela (Gnat), siedzą chyba pradziadkowie”

 • Powiększ zdjęcie Podpis zdjęcia na odwrocie: „Prawdopodobnie stoją od lewej: ciocia Bronia (Ratzko), babcia Maria Serafin, ciocia Tosia (Zbik), kuca mama Adela (Gnat), siedzą chyba pradziadkowie

  Podpis zdjęcia na odwrocie: „Prawdopodobnie stoją od lewej: ciocia Bronia (Ratzko), babcia Maria Serafin, ciocia Tosia (Zbik), kuca mama Adela (Gnat), siedzą chyba pradziadkowie

 • Powiększ zdjęcie Wesele Heleny i Wilhelma Woźniaków; 1924 rok

  Wesele Heleny i Wilhelma Woźniaków; 1924 rok

 • Powiększ zdjęcie Rewers zdjęcia z wesela

  Rewers zdjęcia z wesela

 • Powiększ zdjęcie Legionista Jan Woźniak — brat Wilhelma, ojca Urszuli Woźniak-Gnat

  Legionista Jan Woźniak — brat Wilhelma, ojca Urszuli Woźniak-Gnat

 • Powiększ zdjęcie Ciocia Zosia i wujek Julek Jamrowicz (1888–1942), legionista, zmarł w Oświęcimiu

  Ciocia Zosia i wujek Julek Jamrowicz (1888–1942), legionista, zmarł w Oświęcimiu

 • Powiększ zdjęcie Od lewej strony: prof. Adolf Niewczas (nauczyciel w Kromerze); Wilhelmina Wyrzykowska (zginęła na zesłaniu na Sybirze); Janina Wyrzykowska (ciocia Urszuli) z Urszulą Woźniak na kolanach; Gorlice 1934 rok

  Od lewej strony: prof. Adolf Niewczas (nauczyciel w Kromerze); Wilhelmina Wyrzykowska (zginęła na zesłaniu na Sybirze); Janina Wyrzykowska (ciocia Urszuli) z Urszulą Woźniak na kolanach; Gorlice 1934 rok

 • Powiększ zdjęcie Ochronka; w trzecim rzędzie po lewej stronie ks. Kazimierza Litwina Urszula Woźniak-Gnat, po jego prawej stronie Stasia Piotrowska (Wazełko); w pierwszym rzędzie po lewej stronie księdza Stawski, właściciel kamienicy przy ul. Łukasiewicza

  Ochronka; w trzecim rzędzie po lewej stronie ks. Kazimierza Litwina Urszula Woźniak-Gnat, po jego prawej stronie Stasia Piotrowska (Wazełko); w pierwszym rzędzie po lewej stronie księdza Stawski, właściciel kamienicy przy ul. Łukasiewicza

 • Powiększ zdjęcie Od lewej: Krystyna i Zosia, Wilhelm z córką Urszulą; Gorlice, ul. Słowackiego; 1934 rok

  Od lewej: Krystyna i Zosia, Wilhelm z córką Urszulą; Gorlice, ul. Słowackiego; 1934 rok

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza kolonia letnia dla dzieci zorganizowana przez oddział Caritas w Gorlicach; Gorlice 1946 rok

  Pierwsza kolonia letnia dla dzieci zorganizowana przez oddział Caritas w Gorlicach; Gorlice 1946 rok

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Handlówki podczas okupacji; po lewej stronie biurka stoi syn gorlickiego fotografa Melko; za profesorem stoi Władysław Boczoń; 1942–1943

  Uczniowie Handlówki podczas okupacji; po lewej stronie biurka stoi syn gorlickiego fotografa Melko; za profesorem stoi Władysław Boczoń; 1942–1943

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Handlówki podczas okupacji; 1942–1943

  Uczniowie Handlówki podczas okupacji; 1942–1943

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Handlówki podczas okupacji; 1942–1943

  Uczniowie Handlówki podczas okupacji; 1942–1943

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Handlówki podczas okupacji; 1942–1943

  Uczniowie Handlówki podczas okupacji; 1942–1943

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Handlówki podczas okupacji; piąty od lewej Władysław Boczoń; 1942–1943

  Uczniowie Handlówki podczas okupacji; piąty od lewej Władysław Boczoń; 1942–1943

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Handlówki podczas okupacji; piąty od lewej stoi Władysław Boczoń; nad uczniem przy czwartej maszynie od lewej stoi Mieczysław Benisz; 1942–1943

  Uczniowie Handlówki podczas okupacji; piąty od lewej stoi Władysław Boczoń; nad uczniem przy czwartej maszynie od lewej stoi Mieczysław Benisz; 1942–1943

 • Powiększ zdjęcie Uczniowie Handlówki; drugi od prawej Władysław Boczoń; 18.06.1924 rok

  Uczniowie Handlówki; drugi od prawej Władysław Boczoń; 18.06.1924 rok

 • Powiększ zdjęcie Lekcja prowadzona przez prof. Wiktora Lewickiego — matematyka w Handlówce; okres okupacji 1942–1943

  Lekcja prowadzona przez prof. Wiktora Lewickiego — matematyka w Handlówce; okres okupacji 1942–1943

 • Powiększ zdjęcie Na odwrocie fotografii napis: „24.07.1945 II B”. Dolny rząd od lewej: Wanda Rączkowska (nauczycielka języka polskiego); NN; Zabierowski (dyrektor); Wiktor Lewicki (nauczyciel matematyki); Mikowa (nauczyciel historii); Delekta

  Na odwrocie fotografii napis: „24.07.1945 II B”. Dolny rząd od lewej: Wanda Rączkowska (nauczycielka języka polskiego); NN; Zabierowski (dyrektor); Wiktor Lewicki (nauczyciel matematyki); Mikowa (nauczyciel historii); Delekta