„Zapisane w pamięci” — trzecie warsztaty dziennikarsko-archiwistyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2018

Warsztaty dziennikarsko-archiwistyczne dla uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach zorganizowane w ramach projektu „Mała–wielka Ojczyzna — gorlickie echa historii”.

W ramach projektu „Mała–wielka Ojczyzna — gorlickie echa historii” w dniu 19 czerwca 2018 r. w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach odbędą się warsztaty dziennikarsko-archiwistyczne, podczas których uczniowie zainspirują się do pracy z lokalnym dziedzictwem, zaktywizują się do działania na rzecz zachowania unikatowych świadectw. Dzięki warsztatom młodzież będzie dysponowała wiedzą i umiejętnościami w zakresie budowania lokalnego archiwum społecznego oraz archiwum historii mówionej. Uczniowie dowiedzą się, jak się przygotować do wywiadu, jak rozmawiać z osobami starszymi, jak przy wykorzystaniu np. dyktafonu, telefonu komórkowego czy tabletu zapisywać i obrabiać pliki audio oraz w jaki sposób skanować i przechowywać dokumenty w formie cyfrowych obrazów.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.