Gorlickie dialogi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Gorlickie dialogi” — nowy projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymała dofinansowanie z  Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację projektu „Gorlickie dialogi” w ramach programu Patriotyzm Jutra, który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gorlicach od maja do listopada 2018 r.

Projekt „Gorlickie dialogi” jest kampanią społeczną, która pozwoli ukazać historię miasta i regionu z perspektywy pojedynczych osób biorących niejednokrotnie udział w wydarzeniach opisywanych na kartach książek. To działanie, którego jednym z celów jest promowanie indywidualnej odpowiedzialności za ochronę i kultywowanie historii lokalnej oraz rozwój bazy cyfrowego dziedzictwa ziemi gorlickiej, zawierającej materiały z prywatnych zbiorów i wypowiedzi naocznych świadków wydarzeń historycznych.

Celem projektu jest promowanie wśród młodzieży odpowiedzialności społecznej za zachowywanie unikatowych świadectw historii ziemi gorlickiej oraz aktywizacja osób zainteresowanych historią lokalną. To działanie, które ma na celu utrwalenie relacji międzypokoleniowych opartych na wzajemnym szacunku, budowanie tożsamości i poczucia przynależności mieszkańców do ziemi gorlickiej oraz aktywizowanie mieszkańców do wspólnych działań.

Zadanie będzie adresowane do młodzieży licealnej oraz seniorów zamieszkujących ziemię gorlicką. W ramach projektu zaplanowano działania dążące do wykształcenia w odbiorcach potrzeby dbania o ciągłość pamięci kolejnych pokoleń, m.in.: warsztaty przybliżające techniki rejestracji i przechowywania materiałów w formie cyfrowej; publikację kalendarza (w wersji cyfrowej) zawierającego wydarzenia z lokalnej historii opatrzone cytatami świadków minionych wydarzeń; wystawę fotografii (wraz z katalogiem) pochodzących z prywatnych zbiorów. Podsumowaniem projektu będzie międzypokoleniowe spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mogli odbyć rozmowy ze świadkami lokalnej historii. Dzięki tym działaniom uczestnicy skonsolidują się wokół problematyki dziedzictwa historycznego ziemi gorlickiej, a odbiorcom projektu zostanie przekazana wiedza o tym, jak ocalić od zapomnienia historię życia codziennego ich przodków.

Realizacja tego projektu połączy pokolenia, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób starszych — kiedyś będących lokalnymi liderami, dziś zapomnianych. Dzięki wykorzystaniu nowych środków przekazu i atrakcyjnych form pracy zaktywizuje młodzież do zaangażowania się w trud zachowania pamięci minionych pokoleń . Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania zaplanowane w ramach projektu „Gorlickie dialogi”.

Realizatorzy: Urszula Karasińska, Bartłomiej Kiełtyka, Judyta Rosin

logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

Materiały publikowane na stronie www.mbp.gorlice.pl w sekcji „Gorlickie dialogi” są udostępniane na licencji Creative Commons — uznanie autorstwa

Artykuły

Gorlickie dialogi — wywiad z panią Aleksandrą Trzaskoś

Przejdź do - Gorlickie dialogi — wywiad z panią Aleksandrą Trzaskoś

Wywiad z panią Aleksandrą Trzaskoś dotyczący działalności Świetlicy Robotniczej i Domu Kultury w Gliniku w latach 50. XX wieku.

Czytaj więcej o: Gorlickie dialogi — wywiad z panią Aleksandrą Trzaskoś