Żywa historia Gorlic — wywiad z panem Bronisławem Mrozkiem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2019

Wywiad z panem Bronisławem Mrozkiem dotyczący jego rodziny oraz organizacji usług stomatologicznych na terenie Gorlic i powiatu gorlickiego w latach 50. XX wieku.

Bronisław Mrozek

Urodzony 4 marca 1927 r. w Gorlicach. Zmarł 12 lutego 2020 r. Lekarz stomatolog. W latach 1955–1970 kierownik Obwodowej Przychodni Dentystycznej w Gorlicach. Od 30 lat przebywa na emeryturze.

Wywiad z panem Bronisławem Mrozkiem przeprowadzony 17 stycznia 2019 roku przez Urszulę Karasińską (pracownika MBP w Gorlicach) w Gorlicach w obecności jego żony Genowefy Mrozek.

Spis treści:

00:00:20 — „Pamiętam samoloty niemieckie nad Gorlicami”; ucieczka ojca i starszego brata na wschód w chwili wybuchu wojny
00:01:40 — „Przed naszym domem (ul. Krakowska) spadła bomba”
00:02:55 — schronienie podczas bombardowań — schron wykopany na polecenie Niemców
00:04:10 — niemiecki karabin maszynowy przed domem Mrozków, z którego Niemcy ostrzeliwali rosyjskie samoloty
00:04:45 — wspomnienie pana Komorowicza — kierownika młyna na Blichu — który pomagał partyzantom
00:05:45 — „Mój ojciec był legionistą, walczył na froncie”
00:06:25 — mundur legionisty spalony podczas okupacji z obawy przed represjami niemieckimi
00:07:35 — nauczycielka Janina Jarkiewicz (ciocia Bronisława Mrozka) rozstrzelana za przynależność do AK i pomoc partyzantom
00:09:20 — nauka w gorlickiej Handlówce podczas okupacji
00:10:30 — „Wyzwolenie przychodziło tak błyskawicznie, że Niemcy uciekali”
00:11:45 — egzamin maturalny w Krakowie, następnie szkoła podoficerska i studia stomatologiczne
00:12:45 — „W 1955 roku zacząłem pracować w Gorlicach”
00:15:15 — organizacja gabinetów stomatologicznych w powiecie gorlickim, praca w Szalowej i Łużnej
00:16:35 — wyposażenie gabinetu stomatologicznego w latach 50. XX wieku: brak prądu, wiertarka na napęd nożny
00:17:25 — „Prawie każda szkoła miała gabinet stomatologiczny”
00:18:50 — „Za pion stomatologiczny odpowiedzialny był najpierw dr Niewczas, potem dr Rybczyński, następnie ja, a potem moja żona Genowefa Mrozek”
00:19:40 — organizacja stomatologii we wsiach powiatu gorlickiego oraz w szkołach

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Babcia i dziadek Jarkiewiczowie w otoczeniu rodziny: pośrodku Bronisław Mrozek, od prawej jego ojciec Józef Mrozek (oznaczony krzyżykiem), obok Janina Markiewicz, poniżej jego mama Józefa Mrozek

  Babcia i dziadek Jarkiewiczowie w otoczeniu rodziny: pośrodku Bronisław Mrozek, od prawej jego ojciec Józef Mrozek (oznaczony krzyżykiem), obok Janina Markiewicz, poniżej jego mama Józefa Mrozek

 • Powiększ zdjęcie Babcia Jarkiewiczowa; Gorlice 20 kwietnia 1910 rok

  Babcia Jarkiewiczowa; Gorlice 20 kwietnia 1910 rok

 • Powiększ zdjęcie Babcia Jarkiewiczowa

  Babcia Jarkiewiczowa

 • Powiększ zdjęcie Dziadek Jarkiewicz

  Dziadek Jarkiewicz

 • Powiększ zdjęcie Józef Mrozek — ojciec Bronisława; 12 sierpnia 1913 rok

  Józef Mrozek — ojciec Bronisława; 12 sierpnia 1913 rok

 • Powiększ zdjęcie Pierwszy od prawej Józef Mrozek — legionista na froncie w Serbii i Hercegowinie

  Pierwszy od prawej Józef Mrozek — legionista na froncie w Serbii i Hercegowinie

 • Powiększ zdjęcie Pierwszy od lewej Józef Mrozek — legionista na froncie w Serbii i Hercegowinie

  Pierwszy od lewej Józef Mrozek — legionista na froncie w Serbii i Hercegowinie

 • Powiększ zdjęcie Józef Mrozek — legionista, ojciec Bronisława Mrozka

  Józef Mrozek — legionista, ojciec Bronisława Mrozka

 • Powiększ zdjęcie Józefa Mrozek — mama Bronisława Mrozka

  Józefa Mrozek — mama Bronisława Mrozka

 • Powiększ zdjęcie Pracownicy Urzędu Skarbowego: drugi od lewej w drugim rzędzie Józef Mrozek, piąta od lewej siedzi Elżbieta Wygrzywalska; Gorlice 1938 rok

  Pracownicy Urzędu Skarbowego: drugi od lewej w drugim rzędzie Józef Mrozek, piąta od lewej siedzi Elżbieta Wygrzywalska; Gorlice 1938 rok

 • Powiększ zdjęcie Pracownicy Urzędu Skarbowego przed budynkiem urzędu

  Pracownicy Urzędu Skarbowego przed budynkiem urzędu

 • Powiększ zdjęcie Pracownicy Urzędu Skarbowego: drugi od lewej w górnym rzędzie Józef Mrozek, trzecia od prawej siedzi Elżbieta Wygrzywalska

  Pracownicy Urzędu Skarbowego: drugi od lewej w górnym rzędzie Józef Mrozek, trzecia od prawej siedzi Elżbieta Wygrzywalska

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza komunia święta siostry Urszuli; Gorlice 1931 rok

  Pierwsza komunia święta siostry Urszuli; Gorlice 1931 rok

 • Powiększ zdjęcie Janina Jarkiewicz — ciocia Bronisława Mrozka

  Janina Jarkiewicz — ciocia Bronisława Mrozka

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Janiny Jarkiewicz

  Nagrobek Janiny Jarkiewicz

 • Powiększ zdjęcie Pochód studentów w Krakowie; początek lat 50. XX wieku

  Pochód studentów w Krakowie; początek lat 50. XX wieku

 • Powiększ zdjęcie Bronisław Mrozek

  Bronisław Mrozek

 • Powiększ zdjęcie Dom rodzinny Bronisława Mrozka na Magdalenie (dziś ulica Krakowska 60)

  Dom rodzinny Bronisława Mrozka na Magdalenie (dziś ulica Krakowska 60)