powrót do spisu

Sprawozdanie i wydawnictwo Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1902. - Kraków, 1903. Nr inw. 1951
Zeskanowane strony: 61


Strony: początek, 1-30, 31-61.