powrót do spisu

Wójcik Adam : Strój Pogórzan. - Kraków, 1939. Nr inw. 21394
Zeskanowane strony: 41


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).