powrót do spisu

Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1936. - Kraków, 1937. Nr inw. 20991
Zeskanowane strony: 179


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).