powrót do spisu

Tomaszewski Edward : Ceny w Krakowie w latach 1601-1795. - Lwów, 1934. Nr inw. 11627
Zeskanowane strony: 451


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).