powrót do spisu

Wajsblum Marek : Ex registro arianismi : szkice z dziejów upadku protestantyzmu w Małopolsce. - Kraków, 1937-1948. Nr inw. 10561
Zeskanowane strony: 392


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).