powrót do spisu

Klimek Jan : Łużna i jej spółdzielczość. - Łużna, 1938. Nr inw. 10451
Zeskanowane strony: 28


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).