powrót do spisu

Artymiak Antoni : Z przeszłości Nowego Sącza (1772-1822). - Nowy Sącz, 1930. Nr inw. 10432.
Zeskanowane strony: 84


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).