powrót do spisu

Najdus Walentyna : Szkice z historii Galicji. T. 2, Galicja w latach 1905-1907. - Warszawa, 1960. Nr inw. 8681
Zeskanowane strony: 676.


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).