powrót do spisu

Najdus Walentyna : Szkice z historii Galicji. T. 1, Galicja w latach 1900-1904. - Warszawa, 1958. Nr inw. 8680
Zeskanowane strony: 442.


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).