powrót do spisu

Stieber Zdzisław : Geneza gwar laskich. - Kraków, 1934. Nr inw. 8398
Zeskanowane strony: 36


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).