powrót do spisu

Pamiętnik VI zjazdu lekarzy w Krynicy 9-11 stycznia 1937. - Krynica, 1937. Nr inw. 7656
Zeskanowane strony: 264


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).