powrót do spisu

Szajnocha Władysław : Źródła mineralne Galicyi : pogląd na ich rozpołożenie, skład chemiczny i powstanie. - Kraków, 1891. Nr inw. 6505.
Zeskanowane strony: 118


Całość w pliku djvu

W celu przeglądania plików djvu potrzebna jest przeglądarka, którą można pobrać tutaj.