powrót do spisu

Żychowski Marian : Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji. - Warszawa, 1956. Nr inw. 5984
Zeskanowane strony: 406.


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).