powrót do spisu

Fischer Adam : Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. - Lwów, 1921. Nr inw. 5902
Zeskanowane strony: 459


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).