powrót do spisu

Tomanek Ludwik : Ignacy Łukasiewicz : twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator - wielki jałmużnik. - Miejsce Piastowe, 1928. Nr inw. 3014.
Zeskanowane strony: 205

Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).