powrót do spisu

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Marcina Kromera w Gorlicach za rok szkolny 1925/26. - Gorlice, 1926. Nr inw. 2345
Zeskanowane strony: 38


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).