powrót do spisu

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum imienia Marcina Kromera w Gorlicach za rok szkolny 1928/29. - Gorlice, 1929. Nr inw. 2344
Zeskanowane strony: 50


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).