powrót do spisu

Skrzyński Aleksander : Mowy i przemówienia ministra spraw zagranicznych dr. Aleksandra Skrzyńskiego wygłoszone w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w lipcu 1925 roku. - Warszawa, 1925. Nr inw. 2314
Zeskanowane strony: 88


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).