powrót do spisu

Arłamowski Kazimierz : Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwono-ruskiej w XVII wieku. - Lwów, 1927. Nr inw. 2158
Zeskanowane strony: 132

Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).