powrót do spisu

Hoszowski Stanisław : Ceny we Lwowie w latach 1701-1914. - Lwów, 1934. Nr inw. 2039
Zeskanowane strony: 436


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).