powrót do spisu

Zdrojowiska i uzdrowiska polskie: przewodnik ilustrowany. - Warszawa, b.r. Nr inw. 1507
Zeskanowane strony: 188


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).