powrót do spisu

Przemysł naftowy w Polsce: zarys historii wraz z opisem techniki pracy w przemyśle naftowym. - Lwów, 1929. Nr inw. 335
Zeskanowane strony: 74


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).