powrót do spisu

Zaruski Marjusz : Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: jego organizacja, dzieje i wyprawy ratunkowe. - Warszawa, 1922. Nr inw. 319
Zeskanowane strony: 168


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).