Facebook
 


Logo ibuk libra Biuletyn Informacji Publicznej
Polska Cyfrowa Równych Szans
100-lecie I Wojny Światowej
Festiwal im Zygmunta Haupta

W tym roku odwiedziliście
razy nasze strony


Historia


 Zasłużeni bibliotekarze 

 Koło SBP w Gorlicach 


    Najstarsze ślady bibliotekarstwa w regionie gorlickim sięgają 1870 roku. Przy Towarzystwie Przyjaciół Oświaty w Gorlicach istniała czytelnia licząca 1500 dzieł. Działalność oświatową prowadziło w latach 1893 – 1939 Gorlickie Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej. Jedną z ważniejszych bibliotek działających przed I wojną była Biblioteka Towarzystwa Kasynowego. Miała ona siedzibę w budynku "Sokoła" (obecnie kino "Wiarus"). W 1925 roku założono Bibliotekę Zjednoczenia Rzemieślników i Kupców, która była czynna podczas okupacji, a po wyzwoleniu działała do 1947 roku. W okresie międzywojennym istniały jeszcze inne biblioteki, m. in. Biblioteka Kobiet Żydowskich, Wypożyczalnia Książek Julii Kankoferówny. Na terenie Glinika Mariampolskiego działały dwie biblioteki: Kasyna Urzędniczego i Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Część księgozbiorów tych bibliotek została spalona przez Niemców, część znalazła się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

    Podstawę  do utworzenia na terenie miasta  biblioteki stanowił Dekret o Bibliotekach i Opiece nad Zbiorami Bibliotecznymi z 1946 roku. Uchwałą Rady Państwa powołane zostały do życia komitety biblioteczne i na mocy tej uchwały utworzony został w Gorlicach Powiatowy Komitet Biblioteczny  w pięcioosobowym składzie, z przewodniczącym – Władysławem Cebulskim.

    Powiatowa Biblioteka rozpoczęła swoją działalność od organizowania sieci bibliotek w powiecie. Dzięki pomocy rad narodowych, władz oświatowych i komitetów bibliotecznych, akcja ta przebiegała szybko. Uroczyste otwarcie bibliotek regionu gorlickiego miało miejsce w 1949 roku. W skład sieci weszło 12 placówek (1 Biblioteka Powiatowa, 2 Biblioteki Miejskie, 9 Bibliotek Gminnych oraz 52 Punkty Biblioteczne).

    Biblioteka w Gorlicach została zarejestrowana 27 lutego 1948 roku pod nazwą Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gorlicach. 4 maja 1948 roku powołano do życia Powiatową Bibliotekę Publiczną jako placówkę odrębną.

    Pierwszego września 1948 roku stanowisko kierownika Powiatowej Biblioteki powierzono mgr Stanisławowi Gabryelowi.

    W początkowym okresie działalności Biblioteki (lata 1945-1948) trwały prace nad sposobami udostępniania księgozbioru czytelnikom. Duże zasługi położyli wówczas pierwsi bibliotekarze: Wilhelmina Stachnik, mgr Maria Muszyńska, mgr Stanisław Gabryel, Maria Wojtasiewicz.

    W 1955 roku nastąpiło połączenie obu bibliotek gorlickich i od tego czasu przez 20 lat działała jedna Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach.

    W 1973 roku, w związku z ustanowieniem gmin jako jednostek administracyjnych zaistniała konieczność zmiany nazw i charakteru bibliotek. Zostały powołane do życia Biblioteki Gminne oraz Filie Biblioteczne. Liczba placówek wynosiła wówczas 35 z następującym podziałem: 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach, 1 Biblioteka Miasta i Gminy w Bieczu, 11 Bibliotek Gminnych i 20 Filii Bibliotecznych oraz 50 Punktów Bibliotecznych. Z dniem 1 czerwca 1975 roku w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej placówka gorlicka przyjęła nazwę – Miejska Biblioteka Publiczna.

    Pierwszego czerwca 1999 roku Bibliotece gorlickiej, jako jednej z pierwszych w województwie małopolskim, została powierzona funkcja biblioteki powiatowej.

 
Zadaj pytanie on-line