powrót do spisu

Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1930. - Kraków, 1931. Nr inw. 20989
Zeskanowane strony: 220


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).