powrót do spisu

Hołub-Pacewiczowa Zofia : Osadnictwo pasterskie w Tatrach i na Podtatrzu. - Kraków, 1931. Nr inw. 11619
Zeskanowane strony: 610


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).