powrót do spisu

Saryusz-Zaleski W. : Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804 - 1929 ze szczególnym uwzględnieniem historii rozwoju S.A.L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper : wydane z okazji 125-letniego jubileuszu. - Kraków, 1930. Nr inw. 1636
Zeskanowane strony: 420


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).