powrót do spisu

Polska a protokół w sprawie pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych : mowy Ministra Spraw Zagranicznych Dra Al. Skrzyńskiego. - 1924. Nr inw. 1537
Zeskanowane strony: 32


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).