powrót do spisu

Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji : na podst. materiałów zebr. i opr. przez Badeckiego Karola. - Kraków, 1922. Nr inw. 332
Zeskanowane strony: 112


Ta książka w wersji cyfrowej dostępna jest WYŁĄCZNIE na miejscu w Bibliotece, w Czytelni Głównej (I piętro, sala nr 3) oraz w sieci lokalnej (podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).